این بیمه نامه چه بیماری هایی را پوشش می دهد ؟

همانطور که میدانید این بیمه نامه درمانی نیست ولی یکسری از بیماریها هزینه درمان بالایی دارند و حتی در صورت استفاده از بیمه درمانی رایج بخشی از هزینه ها به فرد بیمار تحمیل میشود.

در این موارد بیمه عمر به عنوان یک پشتیبان بخشی از هزینه های پرداخت شده توسط بیمه شده را پرداخت میکند. این پوشش معادل 30 % سرمایه فوت میباشد و برای انواع سرطان بجز سرطان پوست، سکته قلبی و مغزی، جراحی عروق قلب و پیوند اعضا اصلی بدن میباشد.

بیمه عمر طرح رشد1 سامان 30 بیماری اعم از سوختگی و MS و… را بیماری خاص میداند که هزینه بیمه گری بالاتری از طرح های عادی سامان دارد. اما انتخاب با مشتری است که طرح 5بیماری خاص یا 30بیماری خاص را انتخاب کند.

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: مکس وب 24