دسته: درباره بیمه

شرکت بیمه سامان در چه جاهایی سرمایه گذاری میکند ؟

شرکت بیمه سامان جهت ایجاد یک مزیت رقابتی امکاناتی مثل عدم محدودیت زمان برای بیمه عمر و امکان بیمه شدن تا سن ۷۰ سال، استفاده از مشاوران آموزش دیده، انجام آزمایشات پزشکی در محل کار یا سکونت بیمه شده و از همه مهمتر ارائه بیشتر نرخ سود دهی بین تمامی شرکتهای بیمه در سالهای گذشته و ارائه تخفیف ویژه جهت خرید بیمه بدنه اتومبیل به میزان %۳۰ به بیمه گذاران از مزایای شرکت بیمه سامان می باشد.

بیمه عمر شرکت بیمه سامان چه مزیتی نسبت به سایر شرکتهای بیمه دارد ؟

شرکت بیمه سامان جهت ایجاد یک مزیت رقابتی امکاناتی مثل عدم محدودیت زمان برای بیمه عمر و امکان بیمه شدن تا سن ۷۰ سال، استفاده از مشاوران آموزش دیده، انجام آزمایشات پزشکی در محل کار یا سکونت بیمه شده و از همه مهمتر ارائه بیشتر نرخ سود دهی بین تمامی شرکتهای بیمه در سالهای گذشته و ارائه تخفیف ویژه جهت خرید بیمه بدنه اتومبیل به میزان %۳۰ به بیمه گذاران از مزایای شرکت بیمه سامان می باشد.

آیا ممکن است یک شرکت بیمه ورشکست شود ؟

این سئوال در اصل یک چالش است که فقط گذشت زمان به آن پاسخ می دهد و متاسفانه خیلی از مبلغین بیمه در مقابل این سئوال جبهه می گیرند و به استناد سود ده بودن صنعت بیمه و بررسی تمام ریسکها با صراحت رای به غیر ممکن بودن ورشکستگی شرکت های بیمه می دهند .

چه تضمینی وجود دارد که شرکت بیمه بعد از چند سال پولها را پرداخت کند ؟

خیلی از افرادی که بیمه عمر را خریداری میکنند علاوه بر نیاز پوششهای بیمه ای روی مبالغ اندوخته آن برای دوران بازنشستگی حساب باز می کنند و این بیمه نامه باید امنیت ، آسایش و راحتی دوران پیری را تضمین کند.

اجرا شده توسط: مکس وب 24