آیا ممکن است یک شرکت بیمه ورشکست شود ؟

این سئوال در اصل یک چالش است که فقط گذشت زمان به آن پاسخ می دهد و متاسفانه خیلی از مبلغین بیمه در مقابل این سئوال جبهه می گیرند و به استناد سود ده بودن صنعت بیمه و بررسی تمام ریسکها با صراحت رای به غیر ممکن بودن ورشکستگی شرکت های بیمه می دهند. ولی واقعیت این است که هر شرکتی ممکن است ورشکست شود و این امری غیر ممکن نیست به همین جهت هم بیمه مرکزی ایران قوانین خاصی برای انحلال و ورشکستگی شرکتهای بیمه در نظر گرفته است، اما با توجه به اینکه شرکت های بیمه حق بیمه متناسب با ریسک های بیمه را دریافت می کنند و همچنین نظارتهای اعمال شده توسط بیمه مرکزی ، از سال ۱۳۱۰ که این صنعت وارد کشور ما شده تا کنون هیح شرکت بیمه ای ورشکست نشده و حتی در زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز تمامی شرکتهای بیمه ملی اعلام شدند و پس از ادغام به نام بیمه دانا به فعالیت ادامه دادند و حق و حقوق بیمه گذاران بطور کامل محفوظ ماند.

 به یاد داشته باشیم که بانک و بیمه جزو زیر ساختهای کشورها می باشند و همواره جهت حمایت از منافع مردم در این دو نهاد در تمامی کشور ها قوانین خاصی جاری می باشند.

 اگر شرکت بیمه ورشکست شود تکلیف سرمایه گذاری مردم چه می شود ؟

 طبق قوانین بیمه مرکزی %۵۰ از سرمایه گذاری که نزد بیمه مرکزی انجام شده توسط بیمه مرکزی پرداخت می شود طبق قوانین انحلال و ورشکستگی ، شرکت بیمه زمانی ورشکست اعلام می شود که دارائی هایش کمتر از بدهی هایش باشد و توان رشد دارایی ها را نداشته باشد در این حالت طبق قانون می بایست اول حقوق مربوط به بیمه گذاران بیمه های اندوخته ساز ( بیمه های عمر ) را پرداخت کند و پس از آن از میان باقیمانده به بیمه گذاران سایر رشته ها پرداخت نماید.تمامی این قوانین برای حمایت از حقوق بیمه گذاران در رشته بیمه های عمر انجام شده است.

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: مکس وب 24