شرکت بیمه سامان در چه جاهایی سرمایه گذاری میکند ؟

بیمه سامان، بانک سامان، شرکت سرمایه گذاری سامان و چندین شرکت دیگر گروه مالی سامان را تشکیل میدهند . وجوه حاصل از سپرده گذاری مردم نزد بانک سامان و همچین اندوخته های شکل گرفته در بیمه سامان توسط متخصصین این گروه مالی در بخشهای مختلف از جمله مخابرات ، پتروشیمی ، پالایشگاه ها و سایر شرکتها سرمایه گذاری می شود. این شرکت جهت اطمینان از پرداخت سودهای تضمینی . بخشی از سرمایه ها را در بخشهایی با سود تضمین شده مثل خرید اوراق مشارکت سرمایه گذاری می کند .

 گروه مالی سامان طی پنج سال گذشته هم در بانک هم در بیمه بیشترین نرخ سود را به مشتریان پرداخت کرده است

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: مکس وب 24